We have changed our name and appearance but the functions are the same! If you have any questions, please contact us. Hide this

Help

Rolfing

Rolfing templates

För att skapa en coachingmall i Rolf rekommenderar vi att du sedan innan har klart vilka samtalssteg och kommentarer till stegen du vill ha med i coachingmallen. Exempel på dessa samtalssteg kan vara steg i ett kundmöte eller frågeställningar i ett medarbetarsamtal där vi sätter ett värde och en kommentar och kan få statistik. Har du dessa samtalssteg klara i ett word-dokument kan du dessutom klistra in texten från dokumentet direkt i Rolf! Exemplet nedan visar hur ett samtalssteg i en coachingmall kan se ut.

Kundmöte:

 •      Inledning
 •      •       Svara välkomnande
 •      •       Leda till ärende
 •      •       Lyssna in kundens tonläge
   

     Medarbetarsamtal:

 •      Arbetsinsats
 •      •       Hur nöjd är du med din arbetsinsats

Create rolfing template

 • Klicka på fliken organisation

 • Gå in på den organisation du vill lägga mallen på. Om du har flera avdelningar går du in på den avdelning du vill lägga mallen på. Vill du lägga mallen på hela organisationen så säkerställ att du är högst upp i organisationsträdet.
 • När du är på rätt organisation, klicka på ”Coachingmallar” i undermenyn
 • Klicka på lägg till mall
 • Ge mallen ett namn, exempelvis ”Kundmöte” el ”Medarbetarsamtal”
 • Klicka på ”skapa mall”

Add rolfing step in template

 • Klicka på ”lägg till Samtalssteg”
 • Skriv in namnet på Samtalssteget enligt exemplet ovant tex, Inledning eller Arbetsinsats
 • Klicka på ”spara samtalssteg”, det kommer då upp en ruta där du kan fylla i beskrivning - där fyller du i de punkter som hör till Samtalssteget. Enligt exempel:
 • Svara välkomnande
 • Leda till ärende
 • Lyssna in kundens tonläge
 • Du kan lägga till nya samtalssteg med beskrivningar genom att klicka på ”Lägg till samtalssteg”. Upprepa tills du har lagt in antalet egenskaper du önskar. • När du är klar, klicka spara ändringar.

 Din mall är nu klar och denna kan börja arbetas med på individnivå. Observera att du kan skapa flera mallar i samma organisation, detta gör du genom att upprepa proceduren.

Create new rolfing

 • Klicka på fliken Medarbetare  
 • Sök på den du ska coacha  
 • Klicka på medarbetaren du ska coacha  
 • I undermenyn klickar du på ”coachning”  
 • Klicka på knappen ”+ Skapa ny coachning”  
 • Välj vilken mall du ska coacha individen på  
 • Mallen har nu kommit upp och du kan påbörja coachningen.  

Att tänka på när du använder funktionen:  

Du, tillsammans med medarbetaren, sätter poäng mellan 1-10 på vald aktivitet. Därefter skriver ni kommentarer till dessa. Kommentarerna kan bestå av feedback på vad som behöver förbättras men även sådant som redan är bra. Se dokument ”Tips för att ge feedback” för en fördjupning.  

I den aktuella aktiviteten finns en ruta som går att kryssa i. Den heter ”Ej mätt / Ej applicerbart”. Den använder du om aktiviteten gäller sådant som inte går att mäta på en skala från 1-10.  

OBS! Det finns en samlad ruta för kommentarer högst upp i coachningvyn, där skriver du vad personen gör bra. I den samlade vyn ”Åtgärder” skriver ni de viktigaste punkterna ni kommit fram till.  

Lycka till med coachningfunktionen – tänk på att den har flera användningsområden och lika väl kan användas vid ett medarbetarsamtal som vid en ren coachning av process!